Fodervärd

Vi behöver enstaka tillfälle placera katter hos fodervärd. Anledningen till detta är att kunna behålla mindre antal fertila i grupp, men ändå kunna hålla en större genetisk bredd på avelsdjuren. Vi vill att alla katter skall bo i en familj där de får all den kärlek, tid och uppmärksamhet de behöver. Vi vill samtidigt ha möjlighet att göra flera olika kombinationer och låta flera katter som visar bra egenskaper gå vidare i avel för att behålla genetisk mångfald.


Att vara fodervärd innebär att man har en avelskatt boende hos sig som man tar hand om som om det vore ens egna, men där ägarskapet står kvar på uppfödaren så länge katten används i avel. Uppfödaren står för försäkring, hälsotester och den sjukvård som krävs i avelsbiten, så även kostnaden för kull. Fodervärden ansvarar för kattens hälsa och välmående i övrigt, givetvis i samråd med mig. När katten är färdig i avel kastreras den och övergår därefter helt i fodervärdens ägo utan kostnad.


Katten överlåtes som innekatt, men får gärna vistas ute i koppel eller rastgård. Vi vill gärna att katten kommer till ett stimulerande hem där den har gott om sällskap och aktivering. Det är därför bra om man har en eller flera andra kastrerade katter som gillar sällskap och lek, eventuellt fungerar också en aktiv hund som är hemma mycket.


Vi tar katterna i avel efter de fyllt 1 år, då HCM-Scanning är gjord med bra värden.

Rasen i sig är inte alltid lätt att hålla fertil, men första tiden brukar inte vara några större bekymmer. I dagsläget kräver jag inte heller att den ska vara fertil många år. Jag önskar tillgång till HCM-Scanning när katten som kastrat kommit upp lite i ålder för att ha möjlighet att följa upp mina linjer.


Fodervärden får gärna ställa ut katten, men det är absolut inget krav.


Är du/ni intresserad av att vara fodervärd ta gärna kontakt med mig och berätta lite mer om hur du/ni bor och lever samt vad ni har för förväntningar och önskemål på en foderkatt.

Jag väljer fodervärd med stor omsorg och vill träffa er personligen i ett första skede. Tanken är att det skall vara ett samarbete där vi är överens om villkoren och att det känns rätt för båda parter. Helst bör en fodervärd bo max 60 min från oss då närhet underlättar allt kring parning, födsel och ev. komplikationer.


En foderkatt är en väldigt fin relation/upplevelse, förutsatt att man har tiden och engagemanget.

SE*CrazyUs