Planer 2024

Planer 2024


Som mindre uppfödning pausar vi ett litet tag med kullar.

Ev. planeras kull sommar 2024.

Detta är planer, ibland tänker vi om beroende på våra katter.

Håll utkik vid intresse.